Les empreses instal·lades en el viver del CEEILleida tenen l’oportunitat de participar en els reptes plantejats per sis empreses tractores dels sectors industrial, agroalimentari, biotecnològic, ecommerce i energies renovables

Kopen Software, del CEEILleida, va ser una de les empreses guanyadores en l’edició de 2022, després de presentar la seva solució al repte plantejat per Grup de Sanejament Porcí

Arrenca l’edició de l’any 2023 de l’Ances Open Innovation, el programa d’innovació oberta de l’Associació Nacional del CEEIs –ANCES–, de la qual hi forma part el CEEILleida. Si la teva empresa vol aspirar a iniciar una relació amb una de les sis empreses tractores participants, aquesta és, sens dubte, la teva oportunitat.

En aquesta convocatòria, les empreses instal·lades en el CEEILleida tenen l’oportunitat de presentar la seva solució empresarial als reptes plantejats per les empreses tractores HMYCinfaMeisaMundiplanInael Creative Energy, Grupo Recalvi, Repsol i Soltec, que pertanyen en sectors professionals tan diversos com l’industrial, agroalimentari, biotecnològic, ecommerce i energies renovables

Cal recordar que Kopen Sotware, empresa instal·lada en el viver del CEEILleida, va ser una de les empreses guanyadores en l’edició de l’any 2022, després de presentar la seva solució al repte plantejat per l’associació lleidatana Grup de Sanejament Porcí (GSP).

Com s’articula el procés de la convocatòria?
  • Les empreses tractores han definit els seus reptes específics i es llença una convocatòria oberta per aconseguir captar empreses innovadores que ofereixin les seves solucions tecnològiques.
  • Cada empresa tractora seleccionarà les 3 solucions que considera més apropiades, els promotors de les quals tindran l’oportunitat de defensar les seves propostes a l’Esdeveniment Final, davant de les empreses tractores, en el qual es decidirà la proposta guanyadora a cada repte.
  • El guanyador rebrà un premi de 500€ i la possibilitat de continuar la relació amb l’empresa tractora.
Open Innovation ANCES és una iniciativa per desenvolupar un programa innovador de tracció al mercat d’empreses innovadores. Així mateix, s’emmarca en un context d’innovació oberta que permet a les empreses més consolidades interactuar amb l’ecosistema emprenedor i avançar en els seus reptes tecnològics.
A partir d’ara, i un cop oberta la convocatòria per a l’enviament de solucions als reptes plantejats per les tractores, aquest és el calendari:
  • 15 de març 2023: Tancament de la convocatòria.
  • 18 d’abril 2023: Comunicació Finalistes.
  • 19 de maig 2023: Esdeveniment Final.

Les 6 empreses tractores que plantegen els seus reptes són les següents:


Solucions d’economia circular aplicades al retail, a partir de residus orgànics.

Actualment, el sector del retail s’ha d’adaptar a les noves demandes del mercat que requereixen productes més sostenibles, no només en els productes que venen, sinó en els models de negoci i en els dissenys dels espais comercials. El sector del retail alimentació genera tota mena de residus, representat el residu orgànic aproximadament un 23% de rebuig generat als grans supermercats. Actualment aquests residus tenen com a destinació final l’abocador, mentre que seguim utilitzant altres materials per fabricar mobiliari de fusta o altres materials.

Però això és només el que es genera al punt de venda, ja que la cadena de producció de molts dels productes que es venen en aquests supermercats generen una quantitat molt més gran de residus: closques de fruita per a l’elaboració de sucs, verdures i hortalisses no aprofitades per a la venda directa i residus de carns o peixos entre d’altres.

La mala gestió d’aquests residus, portats en massa a abocadors, provoca problemes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, que amb un ús adequat es podrien reduir considerablement. Podríem fer servir aquests residus orgànics per fabricar una nova matèria primera amb què construir el mobiliari de les noves botigues?

Definició del repte

Buscar solucions que permetin la valorització de residus orgànics generats al sector retail d’alimentació (carcasses de fruites o verdures, restes de menjar, closques d’ou, ossos, etc…) que permetin obtenir nous productes per construir mobiliari o altres productes que es puguin integrar en els nous conceptes del retail, com ara decoració, expositors o molts altres elements.

Per construir aquestes solucions es pot considerar qualsevol tipus de procés productiu, sempre que, el material d’origen estigui al residu orgànic de l’alimentació en un percentatge mínim del 50%, pot considerar la utilització d’altres elements per conformar el producte final.


INAEL és una empresa que es dedica al disseny, fabricació i subministrament d’equips de mitjana tensió, tant per a xarxes aèries com per a xarxes subterrànies.

Definició del repte

El repte proposat per INAEL és l’automatització/robotització d’un procés manual per poder fer un assaig de rutina (freqüència industrial) a les cel·les de línia, protecció i interruptor automàtic. Aquest procés consisteix en col·locar uns connectors ls passatapes de l’embarrat trifàsic de la cel·la, sent un tipus cargolable (https://youtu.be/osn5UEfqDjg a partir del minut 1:10) i dos endollables (https://youtu). be/oQU7Q74Zjt8 a partir del minut 1:00).

En un altre procés manual, també en l’operació de l’assaig, cal col·locar tres taps fi de línia en un lateral, i altres tres en un altre lateral de la cel·la. Actualment, es fa manual i tenim l’objectiu d’automatitzar-lo/robotitzar-lo.


Cinfa és el laboratori més present a les llars del nostre país. De 100% capital espanyol i amb més de 50 anys de trajectòria, el Grup està integrat per 2.100 professionals compromesos amb un projecte de salut comú: posar a disposició dels ciutadans tractaments i solucions de salut de qualitat i accessibles, a través del consell de els professionals sanitaris. Tot plegat, amb un enfocament centrat no només en la malaltia, sinó també en la prevenció i la millora de la qualitat de vida.

Cinfa compta amb un model d’innovació amb èxit, però les formes d’innovar evolucionen. Per això busquem ampliar el nostre model d’innovació. Es tracta de potenciar la col·laboració, conèixer noves idees i establir aliances per ajudar projectes innovadors a arribar al mercat, posant a la vostra disposició el nostre know-how de més de 50 anys en un entorn tan regulat com és el mercat farmacèutic. I ho farem tenint sempre molt presents els valors i la cultura que caracteritzen Cinfa, i la nostra estratègia de sostenibilitat en el seu triple vessant: la cura del medi ambient, el desenvolupament econòmic i el benestar social. D’aquesta manera neix CinfaNext, la nostra nova plataforma d’innovació oberta, des de la qual es busca analitzar i identificar projectes innovadors per donar resposta a les necessitats de salut de les persones, avui i en el futur.

Un dels principals focus d’innovació de CinfaNext és la Cronicitat. L’augment de la longevitat, unida a una eficàcia més gran en els tractaments mèdics i farmacològics, implica que cada vegada més persones conviuen durant anys amb malalties cròniques. Tractar cada cas de manera específica, acompanyar els pacients i millorar-ne la qualitat de vida és una de les nostres principals aspiracions.

Com a la resta d’Europa, a Espanya augmenta la prevalença de les patologies cròniques. Així, actualment, segons l’Enquesta Europea de Salut a Espanya, més de 22 milions de persones en pateixen alguna, concentrant-se aquestes, especialment, en més grans de 65 anys. Aquestes dades, lligades a l’envelliment demogràfic del nostre país (segons un estudi recent del Consell Superior d’Investigacions Científiques, el 2050, les persones de més de 65 anys representaran el 30% de la població), planteja grans reptes per al sistema sanitari.

D’acord amb les dades traslladades per la Plataforma d’Organitzacions de Pacients (POP), les malalties cròniques a Espanya suposen actualment el 80% de les consultes a l’atenció primària, el 60% de les hospitalitzacions i el 80% de la despesa sanitària.

L’atenció primària i els metges de família són la primera baula en una cadena de processos i professionals que treballen per millorar la vida d’aquestes persones, no només mitjançant el diagnòstic i la prescripció del tractament, sinó també mitjançant una educació adequada dels pacients per a implicar-los en la gestió de la seva malaltia i la importància de l’autocura. Per què? Perquè les patologies cròniques no només no milloren amb el temps, sinó que, si es deixa de fer el seguiment pertinent, tendeixen a empitjorar.

La farmàcia comunitària compleix, així mateix, un paper crucial en el suport als pacients crònics. La figura del farmacèutic, un professional proper i accessible, és un agent clau a l’hora d’ajudar els pacients a fer un millor seguiment i gestió de la seva malaltia i, des de Cinfa, els volem oferir eines i serveis que facilitin aquesta tasca assistencial.

Definició del repte

Busquem noves solucions que millorin el coneixement, el maneig i l’adhesió als tractaments de malalties cròniques, empoderant pacients i professionals sanitaris, per millorar la qualitat de vida de les persones. Aquestes noves solucions poden ser molt diverses, des de solucions digitals fins a nous tractaments més eficients, sistemes de millora de l’adhesió o dispositius i tecnologies que permetin una millor monitorització del pacient.


Mundiplan neix de la unió de tres grans empreses: Iberia, IAG7 i ALSA, per a l’organització, la gestió i l’execució del Programa de Turisme Social de l’IMSERSO.

Aquest programa està dirigit a client sènior i té dos objectius fonamentals:

1. Proporcionar a les persones grans estades en zones de costa i turisme d’interior, contribuint amb això a millorar-ne la qualitat de vida, la salut i la prevenció de la dependència: Envelliment Actiu.

2. En gestionar cada temporada 900.000 places entre octubre a juny, contribuir al manteniment de l’ocupació i l’activitat econòmica, pal·liant les conseqüències que en matèria d’ocupació produeix el fenomen de l’estacionalitat al sector turístic.

Definició del repte

Mundiplan se centra en el client per donar una resposta innovadora a les necessitats de turisme i lleure. El repte proposat per Mundiplan és la cerca d’aplicacions d’intel·ligència artificial per mesurar/millorar l’experiència del client.


Meisa és una empresa especialista en Muntatges i Manteniments, pertanyent al sector industrial i amb una plantilla mitjana de 1.400 treballadors. En el desenvolupament de la seva activitat, grans contenidors d’eines són traslladats d’unes delegacions a unes altres segons les necessitats dels projectes a abordar. És en aquests moviments d’eines on s’inverteix gran quantitat de recursos per al recompte, identificació de les mateixes, inclusió al sistema, stockages, avaries, pèrdues…

Definició del repte

Desenvolupament d’un sistema de comptatge d’eines metàl·liques mitjançant una combinació de tecnologies. La captació de la informació haurà de ser ràpida, a través de mitjans automàtics o manuals automatitzats (tipus pistola de mà), i que permeti salvar els problemes actuals que presenten conegudes tecnologies (com passa al RFID amb l’apantallament metàl·lic).

També s’haurà de tenir en compte la pròpia identificació individual de les eines: que sigui econòmica, ergonòmica, passiva (per a treballs entorn ATEX) i resistent tant al pas del temps (durable) com al desgast.


Recalvi Mediterrània SL és una empresa dedicada a la distribució i accessoris per a l’automòbil. Treballa amb un sistema de gestió de magatzem amb terminals de radiofreqüència, fent picking d’entrada i sortida de producte als magatzems. Al departament de Postvenda les devolucions provoquen un procés de logística inversa en el qual cal verificar si el client va comprar realment el producte a la companyia.

Definició del repte

El repte proposat per Recalvi Mediterránea, S.L. és desenvolupar un procés simultani al procés de picking d’entrada de mercaderia, en el qual el producte que s’emmagatzema quedi identificat d’alguna manera amb una marca personalitzada de la companyia (indetectable a simple vista) que en permeti la identificació posterior en cas de devolució per part del client. La solució desenvolupada no ha de generar cap cost addicional pel que fa a processos, és a dir, la identificació o marcatge del producte s’ha de fer amb simultaneïtat al procés d’entrada de mercaderia i sense requerir una ocupació de temps afegit.

Repsol és una companyia global de multienergia, que lidera la transició energètica i s’ha marcat l’objectiu de ser zero emissions netes l’any 2050. És present a tota la cadena de valor de l’energia, ocupa 24.000 persones, distribueix els seus productes en prop de 100 països i compta amb 24 milions de clients.

Produeix una mitjana aproximada de 650.000 barrils de petroli al dia i compta amb un dels sistemes de refinació més eficients d’Europa. La companyia està transformant en hubs multienergètics els seus set complexos industrials a Espanya, Portugal i el Perú, a través de projectes capdavanters que reduiran la seva empremta de carboni i li permetran ser un referent en la producció d’hidrogen renovable i combustibles sostenibles el 2030.

Podeu satisfer qualsevol necessitat energètica i de mobilitat dels consumidors, amb una oferta centrada en el client. Està al capdavant del desenvolupament de solucions sostenibles per a la mobilitat, amb combustibles cada cop més eficients, recàrrega elèctrica, biocombustibles, AutoGas o gas natural vehicular. A més, és un actor rellevant del mercat de llum i gas, amb 1,35 milions de clients i actius de generació elèctrica renovable amb una capacitat total instal·lada de 1,1 GW.

Per aconseguir les zero emissions netes el 2050, Repsol aposta per un model que integra totes les tecnologies per a la descarbonització, basat en la millora de l’eficiència, l’augment de la seva capacitat de generació d’electricitat renovable, la producció de combustibles de baixa empremta de carboni, el desenvolupament de noves solucions per als clients, l’economia circular i l’impuls de projectes capdavanters per reduir la petjada de carboni de la indústria.

Definició del repte

Actualment, REPSOL està promovent un programa ambiciós de digitalització amb l’objectiu de transformar l’empresa, fomentar el canvi cultural i crear solucions digitals per a les diferents àrees de negocis. Aquest programa digital és considerat un dels trampolins clau per assolir els objectius descrits en el pla estratègic de REPSOL.

En aquest context, REPSOL té en marxa un pla d’automatització i robotització de processos per contribuir als resultats de companyia d’una manera sostenible. L’objectiu és pilotar el desplegament de solucions robòtiques transversals a les diferents unitats de negoci, amb l’objectiu d’augmentar significativament la seguretat a les operacions i la productivitat al llarg de tota la cadena de valor.

L’objectiu d’aquest repte és validar mitjançant una PoC la viabilitat d’automatitzar certes operacions d’inspecció i manteniment que es realitzen en unitats de producció. Aquestes tasques es fan freqüentment a la intempèrie i en un entorn que es caracteritza per ser obert, amb grans distàncies entre les diferents unitats, múltiples obstacles entre aquestes, diferents alçades, múltiples canonades i estructures d’acer que poden dificultar o apantallar senyals. També és comú l’accés a les unitats d’espais confinats que incrementen la complexitat de les operacions.

El sistema que s’està buscant haurà de reduir l’exposició al risc o operacions poc ergonòmiques dels operadors i treballadors, així com l’increment de l’eficiència mitjançant la capacitat més gran d’aquests a realitzar operacions d’alt valor afegit.


Soltec és una empresa fotovoltaica d’integració vertical especialitzada en la fabricació i el subministrament de seguidors solars a un eix amb operacions a tot el món, amb una plantilla de més de 1.200 persones que uneixen experiència i innovació. Compta amb més de 18 anys d’experiència al sector fotovoltaic principalment amb seguidors solars aconseguint una capacitat instal·lada de 13 GW a diferents països i amb un pipeline de 25 GW. També s’ofereixen serveis d’operació i manteniment i serveis de construcció.

La integració de generació solar i la producció agrícola es presenta com a punt fonamental per a sostenibilitat a diferents regions del món, i requereix trobar solucions que siguin complementàries entre ambdós sectors. S’identifica la necessitat de l’ús de la infraestructura solar com a suport d’un sistema de reg de plantes i incorporar-lo amb un sistema de neteja dels panells que permeti una obtenció òptima de radiació solar, buscant un ús adequat del recurs hídric i de disposició d’elements . Les plantes podrien estar ubicades tant a la part inferior del panell com a la meitat entre dues línies de trackers.

S’ha seleccionat el seguidor SF7 de Soltec per fer aquesta integració. És un tracker que va ser llançat el 2017, i és el seguidor solar en configuració 2-en-vertical més avançat del mercat. Es tracta del seguidor amb més rendiment, millor adaptació al terreny i, en estar autoalimentat, no requereix cap model fotovoltaic addicional de xarxa. El seguidor SF7 compta amb un 46% menys de clavades per MW i un 15% menys de peces que el competidor principal, a més de menys cargols per clavament.

Definició del repte

El repte proposat per Soltec és un accessori per al tracker SF7 que compleixi la funció de neteja dels mòduls solars i de reg amb fins agrícoles, que sigui nou amb l’estat de la tècnica i escalable https://youtu.be/27BmMwKO_Xw

Des d’ANCES OPEN INNOVATION i des del CEEILleida creiem en el valor de generar negoci basat en la innovació, la tecnologia i la col·laboració.

Ànims a totes les empreses! Ens esperen molts reptes de futur i sabem que vosaltres formareu part de les solucions. Presenteu-les ja, perquè el temps vola…!


Sergi Almacellas, de Kopen (centre), recull el premi en la convocatòria de l’any passat

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Pin It on Pinterest

Share This