Arrenca l’edició de l’any 2022 d’Ances Open Innovation, el programa d’innovació oberta de l’Associació Nacional del CEEIs –ANCES–, de la qual hi forma part el CEEILleida. Si la teva empresa vol aspirar a iniciar una relació amb una de les 10 empreses tractores participants, aquesta és sens dubte la teva oportunitat.

Una de les 10 empreses tractores participants és el Grup de Sanejament Porcí (GSP), associació sense ànim de lucre instal·lada en el CEEILleida composta per tots els propietaris d’animals de les Terres de Lleida, i formada per ramaders independents, cooperatives i empreses.

Com s’articula el procés de la convocatòria?
 • Les empreses tractores han definit els seus reptes específics i es llença una convocatòria oberta per aconseguir captar empreses innovadores que ofereixin les seves solucions tecnològiques.
 • Cada empresa tractora seleccionarà les 3 solucions que considera més apropiades, els promotors de les quals tindran l’oportunitat de defensar les seves propostes a l’Esdeveniment Final, davant de les empreses tractores, en el qual es decidirà la proposta guanyadora a cada repte.
 • El guanyador rebrà un premi de 500€ i la possibilitat de continuar la relació amb l’empresa tractora.
Open Innovation ANCES és una iniciativa per desenvolupar un programa innovador de tracció al mercat d’empreses innovadores. Així mateix, s’emmarca en un context d’innovació oberta que permet a les empreses més consolidades interactuar amb l’ecosistema emprenedor i avançar en els seus reptes tecnològics.
A partir d’ara, i un cop oberta la convocatòria per a l’enviament de solucions als reptes plantejats per les tractores, aquest és el calendari:
 • 18 març 2022: Tancament de la convocatòria.
 • 29 abril 2022: Comunicació Finalistes.
 • 19 maig 2022: Esdeveniment Final.
Els reptes presentats per les empreses tractores són: Digitalització de la disseminació de ceps de virus PRRS (Síndrome Reproductiu i Respiratori Porcí) i altres patologies que afecten el sector. GSP és actualment el laboratori porcí de Catalunya, treballa estretament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i porta a terme actuacions en la resta de l’Estat espanyol.

El repte proposat per GSP és aconseguir vídeos interactius en què s’evidenciï com es desplaça la malaltia a nivell estatal, autonòmic i local, per així conèixer l’evolució de les malalties que afecten les granges.

El sector industrial, en concret les fàbriques dedicades a processos d’acoblament, estan experimentant noves necessitats de millora tant de l’experiència a la feina per l’aparició de noves tecnologies, processos i components, com de l’ergonomia dels diferents llocs.

La tecnologia darrere del concepte d’Exoesquelets ha evolucionat de manera exponencial, utilitzant materials lleugers, sistemes actius amb sensors per dotar d’intel·ligència els dispositius, costos reduïts i solucions holístiques no només focalitzades a una acció o punt de millora particular sinó a la integració del conjunt a l’entorn.

Des de BSH Electrodomèstics, busquem i impulsem la millora del lloc de treball i, per això, busquem solucions que ens ajudin a reduir esforços ia evitar lesions en les funcions que es requereixin moviments crítics i/o repetitius.

Actualment, comptem amb sistemes que integren sensors, generant dades que traduïm en accions de millora durant el procés de disseny d’un lloc de treball, però volem aprofundir en sistemes actius que es facin servir al llarg de tota la jornada i que ajudin a millorar la qualitat de l’operari.

El repte no només se centra en el maquinari en si, sinó en el procés d’avaluació de l’impacte tant en l’operació muntatge com en la salut de l’empleat (basat en paràmetres mesurables), validació i integració del mateix dau que és un canvi radical al dia a dia dels empleats. Dins la tipologia de sistemes, el repte se centra en els que hagin estat dissenyats per a elevacions càrregues, moviments dinserció (tipus pinça) i esforços lumbars i/o braços.

El repte proposat per BSH Electrodomésticos Espanya consisteix a trobar sistemes d’ajuda activa (definits com a exoesquelets actius) per a funcions com elevacions càrregues, moviments d’inserció (tipus pinça) i esforços en lumbars i/o braços que redueixin o eliminin l’estrès ergonòmic generat i que vinguin acompanyats d’una avaluació correcta que ens permeti identificar la millora obtinguda en la seva integració.

Cantàbria Labs és un grup d’empreses, amb capital 100% espanyol, líders en la investigació, el desenvolupament i la comercialització de cosmètics, fàrmacs i productes sanitaris, així com complements alimentaris i aliments d’ús mèdic especial, principalment a l’àrea mèdica de Dermatologia .

La sostenibilitat i la cura del medi ambient són una peça clau en el dia a dia i en la seva activitat. Però creuen que poden continuar millorant i aportant per aconseguir que les generacions actuals i futures gaudeixin d’una vida millor. Dins del seu full de ruta cobra especial interès la recircularitat d’envasos i el reciclatge dels seus residus. Les darreres directives de la Unió Europea i la seva aplicació a Espanya a través de la Nova Llei de Residus i Sòls contaminats, fan que hi hagi deadlines amb xifres concretes (expressades en unitats de venda):

En matèria de recuperació i reciclatge de residus domèstics s’espera assolir un 55% el 2025, un 60% el 2030 i un 65% el 2035. Mentre que en la reutilització d’envasos al canal domèstic s’espera el 5% el 2025, el 15% el 2030 i el 25% el 2035.

Definició del repte: Des de Cantàbria Labs volen incorporar al seu Pla de Sostenibilitat i Medi Ambient per als propers anys, un model de recircularitat, gestió de residus i reciclatge alineat amb la nova normativa. Per això, busquen implementar noves solucions, eines i/o tecnologies que puguin:

1. Possibilitar la utilització (controlada, higiènica i segura) d’envasos reutilitzables al punt de venda.

2. Facilitar i apropar al consumidor lexperiència del reciclatge dels nostres envasos.

3. Impulsar iniciatives que motivin qualsevol dels nostres clients (punts de venda o client final) a reciclar correctament els nostres envasos.

Per descomptat, desitgen que les propostes s’assentin sobre 4 dels seus pilars fonamentals: seguretat total de producte, innovació, proximitat al client i com ja han dit, compliment de la nova normativa.

Capital Energy és una empresa amb gairebé 20 anys de camí que aspira a convertir-se en la primera elèctrica verticalment integrada 100% renovable de la Península Ibèrica. Som la companyia d’energies renovables amb la plataforma de projectes renovables més gran a Espanya i Portugal:

Comptem amb gairebé 17GW de portafoli renovable en estat avançat de desenvolupament i més de 8,7 GW d’accés concedit a la xarxa. Tenim +450 projectes actius a 44 províncies d’Espanya i 14 districtes de Portugal, dels quals 9 es troben en diferents etapes d’avenç a la regió d’Astúries, amb previsió que 5 entrin en fase de construcció el 2022. Grup Capital Energy compta amb una delegació a la comunitat.

La nostra ambició és impulsar el canvi de model energètic, aportant un valor diferencial al llarg de tota la cadena de valor, contribuint a impulsar el teixit empresarial ia la posada en marxa de projectes centrats en el desenvolupament econòmic i social dels entorns on operem.

Considerem la innovació com un dels pilars de la companyia i per això aportem contínuament noves solucions i maneres de treballar que es tradueixen en millores diferencials per als nostres grups d’interès.

Volem estendre el nostre compromís amb el desenvolupament sostenible al conjunt de la societat. El nostre propòsit com a companyia passa per contribuir a la transformació del model energètic, conciliant l’objectiu de descarbonització a través del desplegament d’energies renovables, compromesos amb el desenvolupament dels territoris on s’ubiquen les nostres instal·lacions i apostant per la innovació i el talent.

Només entenem aquesta visió de futur mitjançant una gestió conjunta de sostenibilitat i digitalització. Aquest enfocament ens permetrà aconseguir sinèrgies per crear un nou model energètic innovador i digital, centrat a maximitzar la creació de valor, a protegir el medi ambient i l’impuls econòmic i social dels entorns on operem, en línia amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

A més, Capital Energy està fortament compromesa amb els territoris on opera. Per això, la companyia ha creat el Projecte Territoris, amb l’objecte d’impulsar el desenvolupament de les comunitats, convertint-se en un aliat estratègic de les regions, promovent-hi la creació d’ocupació local, el desenvolupament del talent, el benestar social i la innovació.

Defició del repte: Capital Energy Quantum és el vehicle de Corporate Venturing de Capital Energy que té com a objectiu fonamental crear un portfoli EnergyTech que generi retorn estratègic per a la companyia. Capital Energy compta amb un portfoli molt ambiciós d’actius a desenvolupar, per la qual cosa el seu repte fonamental rau en l’acceleració de l’execució del portfoli de projectes, i la creació d’una cartera sòlida de clients, per a això ha d’articular i implementar solucions i palanques que permetin assolir aquests objectius.

El repte proposat per Capital Energy Quantum es basa en incorporar tecnologies capdavanteres i disruptives que puguin millorar els processos existents duts a terme a Capital Energy a través de la incorporació de solucions de tecnològiques i/o de digitalització aplicades a la indústria 4.0, O&M eòlic i fotovoltaic, solucions per al client final i/o mobilitat sostenible.

Indertec forma part del Simetria del grup empresarial i disposa d’una àmplia experiència en el desenvolupament de sistemes d’energia renovable, eficiència energètica, desenvolupament i manteniment d’instal·lacions industrials.

L’apogeu dels preus de l’energia i la transició cap a models més sostenibles de producció ha generat un gran interès per part dels consumidors industrials a modificar i adaptar les fonts d’energia. Tot i això, gran part d’aquests consumidors, per la mida reduïda de gran part de sector industrial espanyol, no pot accedir a tecnologies innovadores per l’alt cost de les mateixes.

Ja existeixen tecnologies a què aquestes empreses, des de PIME a petita empresa industrial, han pogut accedir com són la disposició de panells fotovoltaics o solucions més noves com l’energia solar tèrmica. Tot i això, la incorporació d’hidrogen com a vector energètic, sistemes d’emmagatzematge d’energia o sistemes híbrids queden fora del seu abast per la inversió necessària i l’economia d’escala requerida.

Definició del repte:

 • Desenvolupament de tecnologies d’hidrogen i captura de CO2 en instal·lacions industrials de mida petita.
 • Desenvolupament de tecnologies d’emmagatzematge en instal·lacions industrials de mida petita.
 • Desenvolupament de sistemes o solucions financeres que permetin emprendre aquestes inversions amb Payback < 5 anys.
Empresa dedicada a l’envasat d’AOVE i comercialització en multitud de formats (PET, vidre, llauna, esprai…). Treballa amb un sistema innovador d’envasament en esprai sense gasos propel·lents. La tecnologia fins ara està enfocada a la detecció de fuites, per a seguretat del consumidor, en envasos que contenen isobutans com a propel·lent. Però no hi ha tecnologia que detecti fugides en envasos el propel·lent dels quals són gasos inerts.

Definició del repte: El repte proposat per Aceites Maeva, S.L.U. és “Alternativa al bany d’aigua calenta per a detecció de fuites en aerosols lliures de gasos propel·lents”.

En un moment en què l’assegurança es percep com un producte amb escassa diferenciació, més enllà del preu, i en què es democratitza la dada i la gestió de la informació, les asseguradores s’enfronten a un canvi de paradigma que força a generar un punt d’inflexió en la proposta de valor i relació amb els clients.

Particularment, la mobilitat viu una explosió de noves solucions, impulsada per una aposta per la sostenibilitat, la transformació tecnològica i la manera d’entendre i accedir al transport. En aquest context, busquem oferir a l’usuari una experiència 360º, més enllà del vehicle, que ens permeti fluir entre l’espai físic i digital per estar presents en els moments de la veritat.

Com arribar a connectar els espais físics (concessionaris i oficines) amb els digitals (RRSS, apps, webs…) on l’usuari experimenta la seva mobilitat? Quin rol pot fer l’assegurança en aquesta relació phigital?

Definició del repte: Com oferir a l’usuari una proposta experiencial de mobilitat:

 • Buscant sinèrgies entre concessionaris i asseguradores.
 • Convertint els espais físics (oficines, punts de venda, tallers…) en elements rellevants de la mobilitat urbana.
 • Connectant-los amb capacitats tecnològiques i digitals.
Mundiplan neix de la unió de tres grans empreses: Iberia, IAG7 i ALSA, per a l’organització, la gestió i l’execució del Programa de Turisme Social de l’IMSERSO. Aquest programa està dirigit a client sènior i té dos objectius fonamentals:

Proporcionar a les persones grans estades en zones de costa i turisme d’interior, contribuint amb això a millorar-ne la qualitat de vida, la salut i la prevenció de la dependència: Envelliment Actiu.

En gestionar a cada temporada 900.000 places entre octubre a juny, contribuir al manteniment de l’ocupació i l’activitat econòmica, pal·liant les conseqüències que en matèria d’ocupació produeix el fenomen de l’estacionalitat al sector turístic. Mundiplan se centra en el client per donar una resposta innovadora a les vostres necessitats de turisme i lleure.

Definició del repte: Des de fa anys el mètode de pagament dels nostres clients es limita a l’ingrés en finestreta i el pagament per targeta. Els canvis al sector bancari i la irrupció del COVID ha fet que l’ingrés a la finestreta estigui generant múltiples problemes.

Ens agradaria trobar vies alternatives de pagament per als nostres clients (Silver Economy): ràpides, segures, senzilles i que garanteixin la traçabilitat de la dada.

PcComponentes és l’ecommerce espanyol líder en tecnologia i electrònica de consum. Des dels seus inicis, l’empresa ha apostat per la innovació constant amb l’objectiu d’aportar cada cop més valor als seus clients i superar sempre les seves expectatives.

L’auge del sector e-commerce a nivell global i la rapidesa a què evoluciona la tecnologia, ha propiciat que, a més de la venda de dispositius electrònics, estiguin sorgint nous models de consum com és el cas del pagament per ús. En aquest sentit, s’obre una nova oportunitat de negoci per a PcComponentes en aquest nou nínxol de mercat en auge (lloguer de dispositius electrònics) que aposta per un model de consum sostenible, afavorint l’economia circular.

Definició del repte: El repte proposat és desenvolupar una plataforma integral plug&play B2B que permeti a PcComponents oferir als seus clients una nova modalitat de consum de tecnologia amb l’opció “PC as a Service: catàleg de PCs gaming per a ús mitjançant subscripció mensual, amb reemplaçament cada 2 anys per un de nou”. Aquesta plataforma haurà de cobrir, entre d’altres, els aspectes següents:

Proporcionar a PcComponentes la possibilitat de llogar PCs gaming mitjançant un servei de subscripció mensual. Aquest servei de rènting haurà de ser gestionat per la startup d’una manera end-to-end.
Oferir al client l’opció de finançar el rènting mitjançant una quota mensual.
Incloure solucions danàlisi de risc de morositat per a la qualificació de risc creditici dels clients.

 Soltec Power Holdings és una empresa dedicada fonamentalment al subministrament i instal·lació de Seguidors fotovoltaics a un eix així com una altra sèrie de solucions per poder maximitzar la producció elèctrica dels panells fotovoltaics. El seu treball igualment inclou la promoció i la construcció de plantes fotovoltaiques així com el desenvolupament de productes per a la producció d’energia a partir de fonts renovables.

En l’àmbit dels seguidors es pretén maximitzar la producció dels panells per mitjà d’un sistema de seguiment que maximitzi la producció dels panells així com assegurar la integritat d’aquests dispositius davant d’esdeveniments de vent, neu… Els sensors per a la lectura de diferents paràmetres són importants per contribuir precisament a aquestes funcions.

Definició del repte: El repte proposat per SOLTEC INNOVATIONS és desenvolupar un sensor d’irradiació de cost molt baix que sigui integrable en un sistema de xarxa mallada de manera que sigui fàcilment integrable en un sistema d’aquestes característiques amb un cost de fabricació no superior a 30€, sense incloure el sistema de comunicació. El sensor esmentat pot obtenir la irradiació per mesura indirecta assegurant una precisió dins d’una forquilla de +-10%.

Des d’ANCES OPEN INNOVATION creiem en el valor de generar negoci basat en la innovació, la tecnologia i la col·laboració.

I no estem sols… comptem amb tu!

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Pin It on Pinterest

Share This