El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de juliol

L’Ajuntament de Lleida ha obert una convocatòria d’ajuts per a la digitalització de l’activitat empresarial a la ciutat de Lleida.

Objectiu:
– Augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de la ciutat.
– Millorar el posicionament en termes de digitalització i/o la presència a internet del sector empresarial per tal d’adaptar-se, fer front i enfortir les seves capacitats en l’era post-Covid19.

Persones beneficiàries:
Son beneficiàries d’aquests ajuts:
– Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o en la mútua professional corresponent, en el cas de persones professionals col·legiades.
– Les empreses incloses dins la categoria de microempreses. Es consideren microempreses aquelles empreses que ocupen menys de 10 persones i que tenen un volum de negoci anual o balanç general anual que no excedeix els 2.000.000€.

Persones excloses:
Queden expressament excloses:
– Les persones autònomes col·laboradores.
– Les fundacions i associacions.
– Les entitats sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Quantia de l’ajut:
-La quantia de l’ajut serà d’un màxim del 50% del total de la despesa i/o inversió subvencionable amb el límit de 1.000€ per persona beneficiària.
-La despesa i/o inversió mínima subvencionable ha de ser de 600 € (sense IVA).

Despeses subvencionables:
-La contractació dels serveis necessaris destinats a:
a) L’elaboració d’un pla de màrqueting digital.
b) El posicionament a cercadors.
c) La creació o reformulació de pàgines web o desenvolupament d’APPs.
d) La creació, publicació i gestió de continguts per al web i/o APP.
e) La gestió de xarxes socials així com serveis d’anàlisi i seguiment.
f) La publicitat virtual.
g) La creació de continguts sobre productes oferts per incloure en plataformes de venda on line i/o Marketplaces.
h) La subscripció a plataformes de venda on line.
i) La implementació d’un canal de venda on line de l’empresa a la web.
j) La implantació de passarel·les de pagament a la web.
k) La cartelleria digital amb gestió de continguts i analítica de dades i la digitalització de continguts i productes de l’empresa.
l) La interactivitat (etiquetes NFC, Beacons, codi QR o similars).
m) Els sistemes de fidelització de clients connectats a Internet.
n) La consultoria i solucions de digitalització de l’empresa.
o) La ciberseguretat.
p) La implementació d’eines per facilitar el teletreball en grup, la seva organització i seguiment, incloent-hi, entre altres, videoconferència, xats, accés i utilització de recursos compartits, control de productivitat, l’accés a xarxes corporatives (escriptoris remots, virtuals, i operació remota d’equips i dispositius).

– L’adquisició del següent programari i/o equipament:
a) Equips informàtics, sempre i quan responguin a una necessitat identificada i motivada en la memòria del projecte de digitalització. Aquest concepte inclou ordinadors, tauletes i impressores i les solucions ofimàtiques, els sistemes operatius, office o similars i el correu electrònic.
b) Sistemes de gestió de clients (CRM), Sistemes de planificació de Recursos (ERP), EAI, Business Intelligent, IoT, Intel·ligència Artificial i Sistemes de gestió de magatzems (SGM).
c) Programari i maquinari de terminal al punt de venda (TPV) i de cobrament automàtic

Període d’execució:
Són subvencionables aquelles despeses o inversions dutes a terme dins el període comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 14 de juliol de 2022 i que hagin estat efectivament pagades dins d’aquest període.

Termini de presentació de sol·licituds i lloc:
– El termini de presentació de les sol·licituds és del 14 de juny al 14 de juliol de 2022. (La sol·licitud i la justificació de l’ajut es presentaran conjuntament)
– Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics a través de l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida: www.paeria.cat/ajutsdigitalitzacio
En aquest enllaç trobareu també les bases i la convocatòria.
Més informació al telèfon 973 678 058

Documentació a presentar:

  • Model de sol·licitud normalitzat degudament emplenat i signat.
  • Memòria explicativa i impacte de les actuacions realitzades que justifiquen la despesa o inversió realitzada, segons model normalitzat.
  • Relació classificada segons model normalitzat que inclourà la relació de totes les despeses subvencionables amb identificació del creditor, i el document, l’import, la data d’emissió, la data de pagament i la forma de pagament.
  • Documents justificatius i comprovants de pagament de les despeses i/o inversions. És a dir, factures que acreditin les despeses realitzades i comprovants d’haver realitzat el pagament de les factures.
  • Autorització de transferència bancària.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Pin It on Pinterest

Share This