Empreses instal·lades

GSP

Nom: GSP

Web: http://www.gsplleida.net/

Telèfon: 973 269 229

Fax: 973 278 210

Mòduls: 1.4 i 1.5

El Grup de Sanejament Porcí (GSP) és una associació sense ànim de lucre que estructura al sector porcí de Lleida, Aragó i altres zones de la resta de l’Estat. La nostra història s’inicia a 1995, a Girona l’any 2000 neix el GSP de Girona basat en la nostra experiència. L’objectiu de l’associació és la vigilància i millora de la sanitat porcina, a fi i efecte de resultar més competitius en els mercats.

El GSP està regit per una Junta de 10 membres representatius del sector : 3 representants d’empreses integradores, 3 representants de cooperatives, 3 ramaders independents i un representant del porcí selecte. Es mantenen reunions periòdiques amb el DAR per planificar les sinèrgies. D’aquestes sinèrgies neix la USP, que permet als socis de l’associació disposar d’un dels laboratoris de diagnòstic de malalties porcines més ràpids d’Espanya. Els resultats dels anàlisis són comunicats de manera instantània via e-mail, fax, sms i pàgina web.

El dia a dia del GSP consisteix en agilitar el servei de laboratori oficial, compartint tasca amb el DAR de la Generalitat de Catalunya.

L’altra tasca del GSP és el compliment del programa sanitari dictat per l’Administració competent a la província de Lleida realitzant tots aquelles extraccions necessàries per complir la legislació vigent. Els serveis veterinaris del GSP realitzen la presa de mostres imparcial a tots els socis, també es presten serveis a demanda dels socis. A la USP el DAR aporta un responsable de laboratori veterinari funcionari i el GSP la resta de personal necessari per desenvolupar la tasca de diagnòstic.

Aquest sistema de treball ha permès que l’Administració d’altres Autonomies acceptin i validin els resultats emesos per la USP/GSP, com Aragó, Extremadura, València i Múrcia. El fet d’estructurar el sector ens permet desenvolupar altres tasques que se’ns encomana o sorgeixen a iniciativa dels socis.

 

REPAQ

Nom: Repaq

Web: http://www.repaq.es/

Telèfon: 629 31 04 68 – 973 106 010

Email: mcastillo@repaq.es / info@repaq.es

Mòdul: 1.6

RepaQ Packaging Consulting és una empresa de serveis industrials per l’assessorament tècnic vinculat a processos i materials d’envasament i pel desenvolupament de projectes d’implementació de noves tecnologies i materials d’envasament a la indústria envasadora, majoritàriament agroalimentària.

RepaQ compta amb una estructura de serveis classificats en 4 àmbits:

 • PackSavings, pel desenvolupament de projectes de gran impacte I retorn econòmic,
 • PackQuali, per assegurament de qualitat d’envàs I de llur innocuïtat alimentària
 • EcoPack, pel desenvolupament de sistemes d’envàs i envasament més sostenibles
 • Formació especialitzada, per assegurar el motor intern d’innovació en envàs

L’activitat de RepaQ és pionera en focalitzar l’àmbit d’anàlisi en l’envàs i l’envasament. Aquesta activitat innovadora, permet establir nous models de negoci i categories de servei, com ara la complementarietat a serveis propis d’enginyeries tècniques i de consultories d’estratègia tradicionals, la integració del disseny estructural de l’envàs en les fases de conceptualització i disseny d’aquest element o bé, el suport en la industrialització de nous materials, o noves aplicacions desenvolupades en centres de recerca.

 

ITACA

Nom: Agència de Comunicació Itaca

Web: http://agenciaitaca.com/wp-content/uploads/itaca-cat-esp.pdf

Telèfons: 615 98 40 09 / 635 93 55 43

Email:  itaca@agenciaitaca.com

Mòdul: 1.7

L’Agència de Comunicació ITACA pretén ajudar a omplir els buits tecnològics en el món de la comunicació. Introduint el nous models 2.0 a les empreses, les persones físiques o les institucions, a ITACA centrem tots els nostres esforços a crear una interacció directa entre els nostres clients i la societat. La versatilitat, el compromís i la professionalitat, mitjançant idees i solucions creatives sense oblidar la tradició de la nostra professió, són els eixos vertebradors i la filosofia de la nostra empresa.

Les motivacions principals del nostre projecte sorgeixen després d’anys treballant per intentar fer créixer el sector de la comunicació en diferents mitjans, com la premsa, les xarxes socials la ràdio i la televisió. La velocitat informativa actual ens obliga a estar les 24 hores del dia alerta per tal de no perdre detall dels darrers esdeveniments. Des d’ITACA fem un estudi del client per tal de conèixer les seves necessitats informatives per, posteriorment, posar tots els nostres coneixements a la pràctica amb l’objectiu d’agrupar i difondre els elements destacats de cada jornada.

El nostre model es basa en:

 • Gestionar la identitat i presència a Internet i a les xarxes socials, creant continguts segons els perfil dels clients potencials.
 • Planificar i crear els continguts i gestionar la presència dels clients en xarxes, d’acord amb els seus objectius de màrqueting i coordinats amb l’equip d’atenció al client.
 • Crear una estratègia de comunicació, tant a la xarxa com a la resta de mercats.
 • Potenciar sinèrgies i informació mitjançant butlletins electrònics i accions de màrqueting específiques.
 • Potenciar la comunicació creativa a través de campanyes de potenciació i impacte social.
 • Treballar en la conceptualització integral amb el suport de la fotografia, el vídeo i les animacions.

 

GARRIGA ENGINYERIA

Nom: Garriga Enginyeria

Web: http://www.garriga-enginyers.com/index.html

Telèfon/fax: 973 832 295

E-mail: ggarriga@cetill.cat

Mòdul: 1.8

GARRIGA ENGINYERS és una empresa que té com a activitat principal la prestació de serveis d’enginyeria industrial en sectors com l’edificació, l’industrial, i l’obra civil.

GARRIGA ENGINYERS va iniciar la seva activitat a l’any 2005, i en l’actualitat compta amb un conjunt de tècnics i col·laboradors amb una àmplia experiència en el disseny de projectes executius i direccions d’obra dels sectors detallats, prova d’això són els més de 400 projectes que hem realitzat des dels seus inicis.

GARRIGA ENGINYERS presta diferents serveis d’enginyeria depenent de les necessitats del client,  però sempre oferint un servei d’assessorament personalitzat i de qualitat.

GARRIGA ENGINYERS, centra la seva activitat en donar servei d’enginyeria tant a particulars com a professionals, estudis d’arquitectura, constructores, promotores, així com a organismes i institucions publiques. Realitzant, bàsicament, els següents grups de feines :

 • Estudis energètics.
 • Projectes executius.
 • Instal·lacions en el sector de l’edificació.
 • Infraestructures urbanes en el sector de l’obra civil (urbanitzacions) tant a nivell urbà com industrial.
 • Edificació industrial.
 • Direccions d’obra dels projectes executius anteriorment esmentats.
 • Tramitació de llicències, tant ambientals com d’obertura d’activitats innòcues.
 • Legalització d’instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat.
 • Certificats d’eficiència energètica en edificis

GARRIGA ENGINYERS ofereix un servei global i complet en quant al programa arquitectònic, és a dir, engloba des del disseny inicial del projecte fins a la posada en servei de les instal·lacions, passant pel disseny del projecte executiu, així com per la direcció d’obra. Incloent tot el suport tècnic necessari, tant en el cas de clients particulars com d’estudis d’arquitectura, l’estudi de les normatives d’obligat compliment, el càlcul i disseny d’instal·lacions, els treballs de direcció i gestió de l’execució de l’obra, i projectes de legalització i compliment normatiu per a la posada en servei de les instal·lacions.

 

Nom: Invelon Technologies

Web: invelon.com

Telèfon: 681 198 958 (Joan), 666 842 077 (John)

E-mail: jfargelich@gmail.comfrancesc@intech3d.es;

Mòdul: 1.9

Invelon Technologies, és una empresa de recent creació especialitzada en la creació i impuls de tot tipus de projectes Innovadors, relacionats amb programes d’Investigació, desenvolupament i Innovació Tecnològica i impressió 3D ofereixen solucions a empreses 4.0 Actualment a més de treballar en la fabricació de pròtesis humanes amb impressores 3D, també ofereixen el servei de consultoria tecnològica, amb assessorament en qualsevol tipus d’empreses en l’elecció de maquinària adaptable a les necessitats reals, solucions tècniques de dubtes relatius a maquinària i reparacions al sector de la impressió 3D, i disseny de components incorporables en fabricació. Fabricació a mesura de maquinària que efectuï els procediments establerts.

 • Consultoria Tecnológica: Assessorem a les empreses en l’elecció i implementació d’equips, tecnologies i infraestructura IT totalment personalitzades i adaptades a les necessitats per a la consecució dels objectius establerts.
 • Assessorament tècnic: Reparem i resolem els dubtes tècniques relatives als equips i la infraestructura tecnològica dels nostres clients. Amb major grau d’especialització al sector de la impressió 3D i Programació Arduino.
 • Disseny i Prototipatge: Dissenyem i fabriquem equips i components a mida incorporables en els processos fabricació dels nostres clients. Amb l’objectiu de simular el resultat final del producte i la seva viabilitat.

 

 

DSI

Nom: DSI

Web: http://www.dsisoftware.es/index.php/es/

Telèfon: 973 236 752

E-mail: xavier.ros@dsisoftware.es

Mòdul: 2.2

Les activitats de l’empresa són la distribució i comercialització d’un aplicatiu per gestionar la fidelització que desitja cada empresa, local o franquícia per als seus clients. El coneixement dels hàbits i perfils dels clients es fonamental per una bona comunicació i adaptació dels productes. Aquest software permet que l’administrador organitzi la fidelització a implantar i recollir el valor mes important.

L’altra activitat és la d’assessorament i suport informàtic, tant a nivell de hardware com de software de gestió, per a empresses.

Les activitats d’aquest negoci són, en primer lloc, el d’oferir un servei d’assessorament tecnològic amb unificació de ramificacions o serveis. Software de gestió, Hardware, tècnics, manteniments i complements tecnològics. És a dir, com fa l’assessor econòmic. Un client planteja les seves necessitats i se li porta l’especialista per resoldre la seva necessitat. I en segon lloc, i no menys important la distribució d’un programa informàtic per la gestió de Sistemes de Fidelització.

 

Nom: KATAE

Web: http://www.katae.es/

Telèfon: 973 214 617

E-mail: katae@katae.es; mtrepat@katae.es

Mòdul: 2.3

KATAE ENERGIA, S.L. és una empresa jove fruit d’un equip multidisciplinari amb anys d’experiència en el sector energètic. Kataë ofereix una àmplia varietat de productes i serveis per tal d’escollir l’energia que s’adeqüi a les seves necessitats. El desenvolupament de projectes claus en mà d’energia activa, passiva i d’eficiència energètica concedeix l’adequació de l’energia en la seva millor forma.

 • Energia passiva: L’energia més neta i eficient és aquella que no es consumeix. Aquesta podria ser una bona forma de definir l’energia passiva i com mitjançant la rehabilitació energètica en qualsevol situació s’obté una reducció de la demanda energètica i per tant, del cost energètic associat.
 • Energia activa: Producció d’energia elèctrica i tèrmica mitjançant fonts d’energia renovable per obtenir el confort adequat durant tot l’any, aquesta aportació d’energia serà fotovoltaica, solar tèrmica, biomassa, cogeneració…
 • Eficiència energètica: Eficiència energètica és la relació entre la producció d’un rendiment, servei, bé o energia i la despesa d’energia associat. Però en el que sí tots estem d’acord és en l’objectiu que perseguim, és a dir, l’optimització dels recursos energètics en les instal·lacions, independentment del sector. L’energia produïda haurà de ser consumida per elements eficients per tal d’extreure’n la màxima productivitat amb el menor cost.

 

 

Nom: IN-SITU

Web: http://www.in-situ.cat/

Telèfon: 973 268 838

E-mail: info@in-situ.cat

Mòdul: 2.6

El projecte d’INSITU PATRIMONI I TURISME va néixer a finals del 2009, amb la voluntat de donar serveis al món local en l’àmbit del patrimoni cultural i el turisme. Durant aquests anys hem anat adquirint coneixements per poder donar solucions i respostes als problemes i demandes dels nostres clients. Treballem amb la idea que el patrimoni cultural és imprescindible per al desenvolupament econòmic del territori, però també una eina important per a la cohesió social i per a la preservació de la seva identitat cultural.

Els nostres serveis van enfocats, doncs, a la recerca, protecció, conservació, recuperació i posada en valor del patrimoni cultural, aprofitant també les estratègies turístiques necessàries per a donar-lo a conèixer.

 

ITER 5

Nom: CHRONOS ITER 5

Web: http://www.iter5.cat/inici

Telèfon: 654 555 394

E-mail: info@iter5.cat

Mòdul: 2.7

ITER5 és una empresa especialitzada en gestió esportiva. El nostre objectiu és la realització i organització de projectes esportius i de lleure, ja siguin de caràcter professional o aficionat.

Ens adrecem a les institucions públiques i privades, als clubs i associacions esportives per tal de proporcionar els nostres coneixements i recursos.

ITER5 ofereix una varietat de serveis per tal de fer possible l’esdeveniment esportiu que necessiteu. Actualment comptem amb el sistema de cronometratge líder mundial: la tecnologia MYLAPS RUN CHAMPIONCHIP SYSTEM. La tecnologia és aplicable a curses populars, curses de muntanya, duatlons, triatlons, curses de btt, travesses aquàtiques, etc…

Actualment ITER5 és capdavantera a les comarques de Lleida, amb unes trenta competicions de tot tipus. La gran majoria d’aquestes proves són de caire atlètic i estan englobades dins la LLIGA PONENT, que s’inicia l’1 de gener de cada any i acaba el 31 de desembre amb la celebració de les proves de Sant Silvestre.

La LLIGA PONENT mobilitza al gruix de proves atlètiques però també al gruix de clubs de la província, a més dels que venen d’arreu de Catalunya i de la resta de comunitats, així com als atletes que ho fan sense pertànyer a cap entitat, amb una xifra propera als 3.000 esportistes de totes les categories i condicions.

A través d’ITER5 podreu seguir tota l’actualitat de l’atletisme de les comarques de Lleida i d’arreu del món, i tindreu una finestra oberta mitjançant les xarxes socials per fer-nos les consultes que vulgueu i perquè ens expliqueu i compartiu les vostres inquietuds i experiències al voltant del món de l’esport.

 

NEARCRUMBS

Nom: NEARCRUMBS

Web: http://www.nearcrumbs.com/es/

Telèfon: 973 282 571

E-mail: nearcrumbs@nearcrumbs.com

Mòdul: 2.9

A nearCrumbs som especialistes en la implantació de tot tipus d’infraestructures informàtiques segures perquè aquestes siguin el suport tecnològic que necessita el teu negoci. Diagnostiquem el nivell de seguretat de la infraestructura informàtica dels nostres clients a través del nostre protocol d’auditoria, i els oferim solucions específiques de continuïtat del negoci.

El nostre objectiu principal és assegurar que la infraestructura informàtica no sigui un impediment per al correcte esdevenir d’informació necessari per a l’activitat dels nostres clients, en aquest sentit també oferim solucions de col·laboració segura.

Oferim tot tipus de serveis específics com solucions de backup i recuperació de dades, redundància informàtica, controlem l’obsolescència informàtica i la seguretat en les bases de dades, aportem solucions de cloud a mida, vam realitzar la monitorització dels sistemes i optimitzem els servidors mitjançant la virtualització. Tot això, orientat al fet que la infraestructura informàtica no sigui impediment o barrera que t’impedeixi arribar als teus objectius empresarials.

 

VENDITEC

Nom: VENDITEC

Web: http://www.venditec.com/

Telèfon: 619 646 756

E-mail: info@venditec.com

Web: www.venditec.com

Mòdul: 2.14

Venditec és una start up especialitzada en la implantació i desenvolupament de solucions de comerç electrònic, amb l’objectiu de promoure i facilitar la venda de productes a través d’internet, tenint en compte que aquest canal és imprescindible per a l’expansió d’un negoci.

Aquesta empresa, instal·lada al Ceeilleida, ofereix tecnologies i serveis per vendre productes a través d’internet, equipa als diferents negocis de la infraestructura necessària per vendre a través de la xarxa, adaptant-los als sistemes de venda on-line més actuals, i manté, actualitza i promociona la botiga per poder arribar al major número de clients potencials.

Entre els principals avantatges d’aquests serveis hi trobem que:

 • La plataforma de eCommerce és 100% professional.
 • La botiga online és personalitzada i actualitzada.
 • Es pot gestionar la pròpia botiga.
 • L’escalabilitat del projecte.

Els serveis que ofereix Venditec estan dirigits, bàsicament, a autònoms i petites i mitjanes empreses que vulguin obrir nous canals de venda.

En el seu bagatge hi ha la creació de botigues online de sectors professionals molt variats, però un dels projectes més rellevants que han impulsat és el del servei de Checkowt, un innovador sistema que facilita el pagament online de productes i serveis, controlant de manera eficient els cobraments a clients, simplificant el procés al màxim i estalviant temps i diners, i accessible les 24 hores, els 365 dies de l’any, i amb la possibilitat de fer l’operació des de qualsevol lloc del món.

Una de les institucions que s’han acollit a aquest servei de Checkowt és Actel Força Lleida. Aquest club esportiu disposa d’una plataforma online de cobrament senzilla, ràpida i accessible des de qualsevol dispositiu. Aquest sistema permet al club esportiu obrir nous canals per a la venda d’entrades, la captació de nous abonats i oferir una botiga on-line, facilitant al màxim les gestions amb els seguidors i aficionats.

L’equip de Venditec està format per Marc Rocamora (direcció i administració), Àlex Trepat i Carlos Duarte (departament comercial i producte) i Ramon Segarra (departament tècnic i desenvolupament).

En definitiva: si vols vendre els teus productes a internet sense assumir riscos contacta amb Venditec.

 

Nom: FLIPS MEDIA

Web: https://www.facebook.com/flips.media/?fref=ts

Telèfon: 664 605 553

E-mail: flips.media.lleida@gmail.com

Mòdul: 2.16

Empresa de publicitat i serveis audiovisuals que es dediquen a cobrir, a través de vídeo i fotografia, tot tipus d’esdeveniments i activitats d’oci, i a dissenyar cartells per anunciar actes. És a dir, estan immersos en la difusió d’un esdeveniment en la seva integritat, des del seu inici fins al final: disseny del cartell de l’acte, publicitat del mateix acte, captació d’imatges o vídeo i difusió de l’esdeveniment a les xarxes socials. És una empresa formada per jovesque concentren gran part de la seva activitat entre els dijous i els diumenges. La seva clientela, bàsicament, està formada per empreses relacionades amb l’organització d’actes culturals o festius, l’oci nocturn i representacions artístiques que es porten a terme a qualsevol punt de Catalunya. Alguns d’aquests clients són Pachá-La Pineda; Transsegre, de Balaguer; l’Aquelarre, de Cervera; l’Ancesa Jove, d’Albatàrrec, festes universitàries, i cobreixen activitats de multitud de festes majors.

 

Nom: Synergie

Web: http://www.synergie.es/

Telèfon: 610 250 769

E-mail: gsanjuan@synergie.es

Mòduls: 3.1 i 3.2

Multinacional francesa especialitzada en la gestió integral dels recursos humans, ofereix serveis globals de selecció i formació de personal, consultoria i outsourcing. Compten amb una àmplia xarxa d’oficines distribuïdes en 13 països europeus (Alemanya, Bèlgica, Eslovàquia, Espanya, França, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca i Suïssa), al Canadà i a Austràlia. A Espanya, disposa de 42 delegacions a tot el país. El seu objectiu és estar presents en els principals nuclis econòmics del país. La seva missió és contribuir en la importància que té l’ocupació, tant per a les empreses com per a les persones, identificant les necessitats canviants del mercat dels seus clients i oferint solucions de capital humà que aportin valor.

Nom: Growing Together

Web: https://www.growingtogetherr.com/

Telèfon: 697 733 593 – 685 244 086

E-mail: alexfernandezmateu@gmail.com

Mòduls: 3.6

A Growing Together t’ajudem amb la millora de la teva imatge corporativa, amb la gestió de les teves xarxes socials, amb la creació de la teva pàgina web i amb la creació de dissenys 3D (vídeo i foto). Neix una altra forma de fer negocis. Amb tu.

Buscàvem un nom amb el qual poguéssim definir el nostre paper en el món dels negocis. Volíem transmetre les nostres intencions directament amb el nom de la nostra empresa i vam acabar decidint que Growing Together, o en català “Creixent junts”, era la nostra millor carta de presentació. Així és, vam néixer per créixer amb vosaltres, per ajudar les petites i les mitjanes empreses donant suport a nivell digital, de disseny i de màrqueting, i per servir com un instrument amb el qual arribar a nous clients.

La nostra missió com a companyia és millorar la qualitat de la Promoció Online i Offline de les empreses que confiïn en nosaltres.

Productes:

– Disseny Corporatiu.

– Disseny i creació de Catàleg de Productes.

– Creació i gestió de Pàgina Web.

– Creació i Gestió de Xarxes Socials.

– Disseny de fullets i Tríptics.

– Disseny i creació d’anuncis 3D.

 

EUROISO

Nom: EUROISO

Web: www.euroiso.es

Telèfon: 622 690 727

E-mail: info@euroiso.es

Mòdul: 3.7

EuroISO és una empresa de gestió de l’eficiència i de la qualitat especialitzada en tot tipus de certificacions (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000, OSHAS 18000, protocols IFS, BRC, i altres directives europees).

Implantem i ens encarreguem del manteniment del Sistema (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000, OSHAS 18000, protocols IFS, BRC, i altres Directives Europees).

Més de 15 anys d’experiència ens permet oferir uns processos senzills, dissenyats per encaixar al programa de treball de la vostra empresa, oferint una tarifa ajustada, fixa d’inici, i amb un enfocament flexible per a la teva empresa.

Et proporcionarem orientació i assistència plena al llarg del procés de certificació, garantint una experiència gratificant, centrada amb el client i lliure de processos angoixants i traumàtics.

Els nostres experts, d’una forma ràpida i eficaç, realitzaran un anàlisi de la situació laboral per dissenyar el procediment específic a la vostra companyia i procedir a reduir de forma senzilla i eficaç la sinistralitat laboral. Proporcionem Servei de Protecció de Dades per a professionals individuals i societats amb adequació a la normativa LOPD, consultoria de manteniment i actualització.

També oferim formació en Medi Ambient, Qualitat, Enginyeria i Prevenció de Riscos Laborals.

 

GLOBAL BRANDING

Nom: GLOBAL BRANDING

Telèfon: 609 324 855

E-mail: bcm@globalbranding.cat

Mòdul: 3.9

Mi trayectoria profesional ha estado siempre vinculada a la internacionalización de empresas. Mis estudios en comercio exterior , el dominio de varios idiomas y mi ilusión por conocer otros países, han sido la clave de mi éxito profesional.

Los últimos 15 años he ocupado el cargo de Director de Exportación en la empresa Grup Pons, dedicada a la producción y comercialización de aceites de oliva. Durante este largo periodo conseguimos la apertura de distribución en más de 100 paises, consolidando las marcas de la empresa como claro referente de calidad y prestigio.

Más de 100 dias al año viajando por Europa, Asia y Oriente Medio, visitando los mejores Importadores de cada país. Asistencia a las ferias más importantes del sector en cada uno de los países objetivos. Negociaciones constantes con los grandes centros de la distribución moderna. Tareas que me han brindado una experiencia importantísi ma que ahora quiero poner al servicio de empresas que quieran empezar en la aventura de abrir mercados en el exterior.

Mi objetivo es trabajar conjuntamente con la empresa para desarrollar su propio departamento de exportación. Tareas iniciales como la adecuación de la gama de productos a las demandas y normativas internacionales, desarrollo de materiales informativos & promocionales, realizaciones de estudios de mercado, selección de empresas distribuidoras en cada país y al mismo tiempo usar mi red de contactos en más de 100 paises para tener una salida al mercado rápida y segura.

 

DAX

Nom: DAX DYNAMICS DEVELOPERS

Web: http://www.daxspain.es/

Telèfon: 973 832 341

E-mail: msantiago@daxspain.es

Mòdul: 3.11

DAX va ser creada l’any 2011 amb un clar enfocament de servei en els sectors de la logística i l’alimentació. Les nostres solucions es basen en les plataformes: Microsoft Dynamics NAV – Microsoft Dynamics AX. Als que complementem amb els verticals: UPL Granges (Per a les fàbriques de pinso). Fregues (Per a la gestió de transports). FOODVISION (Producció alimentària en planta). DimoMaint (Gestió Manteniment GMAO). Cadascun d’aquests verticals els distribuïm amb les particularitats dels països en què tenim l’exclusivitat.

Els àmbits geogràfics de cadascun són: UPL Granges: Latam, USA. Fregues: Latam, USA. FOODVISION: Espanya, Argentina, Xile i Uruguai. Som el primer Partner Microsoft d’Espanya que ha concentrat tots els seus esforços en un sol sector, el sector logístic – alimentari. Aquest fet defineix perfectament la nostra política: l’especialització. Gràcies a aquesta política hem augmentat la nostra productivitat de forma espectacular, el que ens permet ser altament competitius tant en temps com en diners. Comptem amb un capital humà expressament format en el sector alimentari, prova d’això és que els nostres consultors provenen d’especialitats estretament relacionades amb el sector del procés alimentari i afins, com són l’auditoria de qualitat, direcció d’operacions, consultoria de traçabilitat i / o consultoria de packaging. Aquesta estructura mixta ofereix als nostres clients el millor resultat, d’una banda farem servir la millor combinació de Programari gràcies a Microsoft Dynamics + Vertical, i per l’altra, consultors que coneixen i entenen perfectament la realitat del sector alimentari, aportant solucions efectives i concloents.

 

GE PLUS

Nom: GESTIÓN ENERGÉTICA PLUS

Web: http://geplus.es/es/inicio/

Telèfon: 973 832 295

E-mail: geplus@geplus.es

Mòdul: 3.12

A GE+ volem ser el seu soci energètic independent per aconseguir un estalvi real de la seva despesa energètica sense que hagi de canviar els seus objectius de producció o els seus hàbits de consum, sense dependre de permanències, canvis de contractes, renovacions de les instal·lacions,… d’una forma assequible pel seu pressupost amb el mateix nivell d’eines i qualitat com el de les grans empreses.

 

Nom: USE-IT

Web: http://www.useit.es/

E-mail: info@useit.cat

Telèfon: 655 687 687 (Àlex)

Mòdul: 3.13

USE IT SOFTWARE SL, és una empresa que s’emmarca dins el camp de les noves tecnologies i IT amb més de 7 anys al mercat desenvolupant tot tipus de projectes. El nostre core business és el disseny i desenvolupament de projectes web i APPs Smartphone. Estem especialitzats en aplicacions creatives que ajudin a vendre i que per tant suposin un nou model de negoci per a l’empresa o institució que ens l’encarrega.

El nostre objectiu és desenvolupar aplicacions úniques i especialment per a l’empresa en qüestió que ajudin a solucionar un problema dels clients o a disminuir l’esforç que els consumidors han de fer per comprar a l’empresa client. Ens agrada dir que totes les nostres aplicacions van enfocades a generar preferència de compra sostinguda dels consumidors cap a les nostres empreses clients.

El nostre equip està format per 10 membres amb experiència en usabilitat, disseny, el sector Retail, institucional i desenvolupament de tot tipus d’aplicacions.

 

CARDIONLIVE

Nom: CARDIONLIVE

Web: http://www.cardionlive.com/

E-mail: info@useit.cat

Telèfon: 655 687 687 (Àlex), 678 962 502 (Jordi).

Mòdul: 3.13

Use-It i Neosalus, després de participar en el programa d’acceleració empresarial Start-up Catalonia de la Generalitat a Lleida, s’han associat per crear Cardionlive, que comercialitza un nou sistema que permet la gestió en temps real de desfibril·ladors ubicats en espais públics. Cardionlive: Un sistema intel·ligent que controla desfibril·ladors públics en temps real, funciona a través d’una aplicació a l’ordinador o en un telèfon intel·ligent i permet, en primer lloc, tenir constància de la quantitat de desfibril·ladors instal·lats en espais públics, una informació que no es troba disponible, segons els responsables del projecte. El sistema avisa automàticament als serveis d’emergències quan s’obre la porta de la vitrina del desfibril·lador, i en cas que sigui a causa d’un acte vandàlic, fa fotografies i activa el GPS, gràcies a un petit aparell que s’instal·la a la vitrina . Pel que fa al manteniment, controla remotament la temperatura per assegurar el correcte funcionament del desfibril·lador i envia avisos automàtics als responsables de l’aparell i als seus distribuïdors informant sobre consumibles caducats i bateries esgotades. El sistema de Cardionlive, que funciona amb totes les marques de desfibril·ladors, també manté actualitzada la llista de persones associades a cada aparell que han rebut formació per utilitzar-lo, i els envia un recordatori automàticament quan han de renovar aquesta formació.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

Pin It on Pinterest